18.04.2024, 21:04

Irak Türkmenlerinin gruplaşma sorunları ne zaman sona erecek?

Toplumu başarılı ve güçlü kılan en önemli hususlar: İyi eğitim görmüş, sağlıklı bir nüfus, şeffaflık, ekonomik imkân ve yolsuzluk oranının düşük olduğu bir toplumdur. Bununla birlikte, birlik ve beraberlik, bir toplumu bir arada tutan ve onu ileriye taşıyan güçlü bir faktördür. Bu nedenle, toplum fertlerinin arasındaki dayanışma ve iş birliğini teşvik etmek, uzun vadeli başarı ve refah için hayati öneme sahiptir. Birlik ve beraberlik, toplumun dayanıklılığı, güvenliği ve refahı için kritik öneme sahiptir.

Güçlü bir toplum, farklılıkları kabul eden ve çeşitliliği zenginlik olarak gören bir yapıya sahiptir. İnsanların birbirlerine saygı göstermesi, empati kurması ve dayanışma içinde olması, toplumun dayanıklılığını artırır. Eğitim, iletişim ve adalet gibi temel unsurların herkes için erişilebilir olması da önemlidir. Güçlü bir toplum, herkesin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortam sağlar ve ortak hedeflere ulaşmak için bir araya gelir. Bu birlik ve beraberlik, toplumun zorluklarla başa çıkmasını ve ilerlemesini sağlar, böylece daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilir.

Büyük bir toplum inşa etmek için, onu inşa etmeye başlamadan önce o topluma dair bir vizyona sahip olunmalıdır. Ardından, adalet ve eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Herkesin haklarına saygı duyulmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Toplumun çeşitli kesimlerinin seslerinin duyulmasını sağlamak için demokratik süreçlere önem verilmelidir. Toplumun bireyleri arasında iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi, toplumun güçlenmesine katkı sağlar. Son olarak, hoşgörü ve kabul edici bir ortamın oluşturulması önemlidir. Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi ve herkesin kendini ifade edebileceği bir ortamın sağlanması, büyük bir toplumun temelini oluşturur. Bütün bunların fakında olup ve bunları geçekleştirmek için çalışmaya başlamalıyız. Büyük bir toplum bir günde inşa edilmez. Yıllar, on yıllar ve hatta nesiller alabilir ancak ne istediğimize dair net bir vizyonumuz varsa, irada ve ısrarla sağlam temeller atarak inşa edebilir ve zamanımız dolduğunda bayrağı bir sonraki nesle devretmeyi bilmeliyiz.

Türkmen toplumu, tarih boyunca birlik ve beraberlik ruhuyla varlığını sürdürmüş önemli bir unsurdur. Zorlu geçmiş tecrübelerine rağmen, Türkmenler bir arada dayanışma içinde olmuşlar ve ortak amaçları doğrultusunda birlikte hareket etmişlerdir. Türkmen toplumunun birlik ve beraberliği, kültürel bağları güçlendirerek, ortak değerler etrafında kenetlenmelerini sağlamıştır. Irak'taki Türkmenler, tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, ancak bu zorlukları birlik içinde aşmışlardır. Ortak dil, gelenekler ve yaşam tarzı, Türkmen toplumunu bir arada tutan temel unsurlardır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkmenlerin varoluş mücadelesinde önemli bir rol oynamış ve onları güçlü kılmıştır.

Ancak son yıllarda Türkmen kurumları, Türkmen yetkililer ve şahsiyetler arasında yaşanan sorun ve sıkıntıların toplumda bölünmelere ve zayıflıklara neden olmaktadır. Bu uzun bir süredir Türkmen Kurumları arasında ve özelikle Irak Türkmen Cephesi içinde yaşanmaktadır. Bu durumu yıllardır bir çözüme kavuşmayarak Türkmen toplumunda gruplaşarak parçalanma meydana gelmiş olup, hedeflerinin sözde Milli Türkmen davasına hizmet etmek olsada gruplar ve şahsiyetler arasındaki kavga ve birbirleriyle uğraşması Türkmen davasına ve milletine ciddi zararlar vermektedir.  Bugün Türkmen milleti haklarını korumak, özgür olmak, öteleştirilmemek, haklarını savunmak, hakları olanı almak ve milli kimliklerinin önüne başka kimliklerin geçmemesi için Türkmen davasına hizmet eden başta Irak Türkmen Cephesi olmak üzere bütün Türkmen kurumları ve şahsiyetlerinden aralarındaki buz dağını eriterek ve geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları geride bırakarak güçlerini birleştirp birlik ve beraberlik içinde olma çağrısı yapmaktadır.  

Gruplaşarak parçalanmış olmanın Türkmen milletine en önemli olumsuzluklarından biri Irak’ta yapılan son yerel seçimlerde Türkmenlerin ciddi anlamda oy kaybına neden olmuştur. Türkmen milleti bir taraftan tüm adayların tek bir liste halinde olmasına sevinirken, diğer taraftan hem liste içindeki adaylar arasında hemde Türkmen yetkililer arsındaki kavga ve çekişmelere tepki olarak oy kullanmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte seçim listesini oluşturan Türkmen Kurum başkanları ve milletvekilleri arasında uzaklık olması, her yetkili kendi adayını öne sürerek fikrini dayatması, listeyi kurarken adayların seçilmesi konusunda ciddi bir şekilde çalışılmaması ve ortak bir fikir üzerinde uzlaşılmaması seçim sandıklarına olumsuz bir şekilde yansımıştır.

Türkmen kurumları ve yetkilileri arasındaki birlik ve bütünlüğün zayıflaması ve planlı bir şekilde hareket edilmemesi, Irak’taki iktidar tarafından Türkmenlerin zayıf durumda olduğu algısını yaratmıştır. Bunu geçmişten bugüne baktığımızda Türkmenlerden Bakan seçilmemesi, hükümete bağlı olan resmi kurumlardaki Türkmenlerin hisesi olan genel müdürlüklerden şube sorumluklarına kadar kaybedilmesi, terörden zarar gören Türkmen Köylerine hizmet ve yardımın verilmemesi, genel anlamda Türkmenlerin haklarının çiğnenmesini görmekteyiz.

Türkmenlerin bölünmesi, parçalanmasını ve güç kaybetmesi, kendi içindeki savaşın devam etmesi durumu Türkmenlerin düşmanı olan gruplar ve terör örgütlerinin planı olduğu ve bundan faydalanmalarını göz önünde bulundurmalıyız. Geçtiğimiz günlerde Türkmen bölgesi olan Kifri′ de yaşayan Türkmenleri bir arada toplayan ve Kifri bölgesindeki Türkmenlerin gücünü birleştiren ve bütünlüğünü koruyan Bayat boyu lideri olan merhum Hüseyin Alloş Beyatlı, terör örgütü tarafından hain bir saldırı ile şehit edilmesinin planlı olarak Türkmenlerin birlik olup güçlenmesini bozmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Irak’ta yaşayan Türkmen milletinin tarih boyunca şehit vermesi önde gelen şahsiyetlerinin şehit edilmesi milli kimliğimizi yok etmeye çalışan grupların Türkmen milletinin güçlenmesi ve kalkınmasını planlı olarak engellemeye çalıştıkları aşikardır.

Bizleri her yerde ve her bölgede bölmeye, içimize fitne sokmaya, her daim birbirimizle savaş halinde olmamızı isteyen ve bizleri yok etmeye çalışan gruplarla uğraşmak yerine, kendi içimizde gruplaşarak, parçalanarak birliğimizi bozarak ve gücümüzü kaybetmeyi göze alarak istemesekte terör örgütü ve bizleri yok etmeye çalışan grupların planın bir parçası olmaktayız.

Türkmen kurumlarının içindeki karışıklık ve önde gelen şahsiyetlerin arasındaki tartışma ve uzaklaşmalar Türkmen davasına gönül vermiş birçok insanımızı ve özellikle gençleri olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu davaya hizmet eden ve\veya etmek isteyen birçok yetişmiş gencin gruplaşma zihniyetiyle uzaklaştırıldığını görmekteyiz. Fikir ve üretkenliğe daha yatkın olan gençlerin arasındada bölümlere sebep olunarak gençlerin davadan ve milli şuurdan uzak kalmalarına ve genç enerjisinin kırılmasına neden olmuşlardır.  Bunula birlikte Türkmen davasında yetişen ve tecrübe sahibi olan birçok gencin aktif görevlerde değerlendirilmemesi Türkmen davasını ve milletin gücünü zayıflatmaktadır.

Sonuç olarak, gruplaşarak parçalanmamız, milletin birlik ve bütünlüğünü zayıflatarak güç kaybına yol açmaktadır. Milletin birlik duygusunu zayıflatarak ortak amaçlara ulaşma konusundaki kararlılığımızı azaltmaktadır. Bu durum, milletin ulusal çıkarlarına odaklanma yeteneğini etkilemekte ve Türkmen milletinin güçlü bir şekilde bir arada durmasını engellemektedir. Yaşadığımız İç bölünmeler farklı grupların kendi çıkarlarını korumak ve güçlenmelerine yol açmaktadır. Bu bölünmeler Türkmen milletinin iç huzurunu ve istikrarını tehlikeye atmaktadır.

Bizler yol ayrımına düşmüş bir durumdayız, toparlanmak ve güçlenmek için birlik beraberliği seçmezsek, güç ve gurur hırsı devam ettiği sürece birçok gruplara bölünerek parçalanırız. Bütünlüğümüz bozulur, gücümüz kaybolur haklarımız elimizden alınır böylece kendimizi yok olmaya mahkûm etmiş oluruz.

Irak’ta Türkmenlerin kalesi ve Türkmen milletinin meşru temsilci olan Irak Türkmen Cephesi vizyonu çerçevesinde tüm Türkmen kurumlarını ve şahsiyetlerini, birbirinden ayrı düşen, birbirini tahammül edemeyen, içlerine fitne düşmüş ve birlik beraberlikten uzak durmuş bu milletin her ferdini bir arada toplayarak bir çatı olması ve millet tarafından istenilen birlik beraberliği sağlaması beklenmektedir.  Bununla birlikte başta partinin genel merkezi ve tüm kollarında iç huzuru sağlaması gerekmektedir. Ardından tüm Türkmeneli de milletimize hizmet eden projeler ve faaliyetler öne sürülmesi beklenmektedir. Yetişen tecrübeli uzaklaştırılmış ve\veya uzaklaşmış gençlerin ciddi bir şekilde önlerini açarak doğru ve aktif görevlerde değerlendirilmesi beklenmektedir.

Irak Türkmenleri, birlik ve beraberlik içinde olmak için ortak bir vizyon etrafında kenetlenmelidirler. İlk adım, Türkmen toplumunun farklı kesimlerinin bir araya gelerek ortak hedefler belirlemesi ve bu hedefler doğrultusunda iş birliği yapmasıdır. Bu iş birliği, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleşebilir. Ayrıca, Türkmen liderlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, toplumun genel çıkarlarını göz önünde bulundurarak adil ve kapsayıcı bir temsil sağlamaları önemlidir. Bu süreçte, iletişim ve diyalog ön planda olmalı, farklı görüşlerin tartışılmasına ve çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesine olanak tanınmalıdır. Türkmen toplumu, ortak bir kültürel mirası paylaşarak birbirlerine destek olmalı ve birlikte güçlenmelidirler. Ayrıca, toplumun gençleri de birlik ve beraberliğin temel taşı olarak yetiştirilmeli, onlara liderlik becerileri ve toplumsal sorumluluk bilinci aşılanmalıdır. Son olarak, Türkmenler, diğer etnik ve dini gruplarla da iş birliği yaparak Irak'ın bütünlüğü ve istikrarı için çaba göstermelidirler. Bu şekilde, Irak Türkmenleri birlik içinde hareket ederek güçlü bir toplum oluşturabilirler ve kendi kimliklerini koruyarak ülkenin çeşitliliğine katkı sağlamalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Sivasspor 38 54
7. Kasımpasa 37 53
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 38 49
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 38 43
13. Kayserispor 38 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Karagümrük 38 40
18. Hatayspor 37 38
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 37 82
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 37 48
10. Osasuna 38 45
11. Deportivo Alaves 37 45
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 38 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21